Valentina Goncharova | Recordings 1987-1991 Vol. 2

Shukai

SHUKA16

12" LP

Regular price £18.00

Artwork/Design - Igor Glazistov

Country - Ukraine
Compiled by Dmytro Nikolaienko, Dmytro Prutkin, Sasha Tsapenko
Mastering - Flaty
Liner notes - Fergus Clark
Recording - Valentina Goncharova, Aleksander Aksenov, Sergey Letov, Pekka Airaksinen
Written by Valentina Goncharov